Przeglądy budowlane są wykonywane głównie przez nadzór budowlany, który jest do tego uprawniony. To rodzaj inspekcji, która przynajmniej raz w roku ma obowiązek sprawdzenia, czy dany budynek spełnia wymogi budowlane.…