Ekstra zajęcia w przedszkolach. Czy program podstawowy wystarcza?
Studio domu

Ekstra zajęcia w przedszkolach. Czy program podstawowy wystarcza?

Rodzice coraz częściej decydują się na posyłanie swoich dzieci do przedszkola, nawet jeśli nie wymaga tego ich sytuacja. Powodów jest zapewne wiele, jednak najważniejszym wydaje się być troska o rozwój malucha. Obecnie przedszkola oferują nie tylko program podstawowy, ale również bardzo szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Jak może wobec tego wyglądać dzień przedszkolaka?

Zajęcia podstawowe

W przedszkolach realizowany jest program edukacyjny zgodny z wytycznymi i zatwierdzony przez MENiS. Ministerstwo wyznaczyło piętnaście obszarów, które powinny być rozwijane przez dzieci, uczęszczające do przedszkoli (najczęściej dzięki nauce przez zabawę):

 • umiejętności społeczne
 • czynności samoobsługowe
 • wychowanie zdrowotne
 • rozwój mowy
 • dbałość o bezpieczeństwo
 • czynności intelektualne stosowane w rozumieniu siebie i otoczenia
 • wychowanie przez sztukę (dziecko widzem i aktorem)
 • wychowanie przez sztukę (muzyka)
 • wychowanie przez sztukę (plastyka)
 • rozwój umysłowy poprzez zabawy konstrukcyjne, zajęcia techniczne
 • zjawiska atmosferyczne i unikanie zagrożeń
 • poszanowanie roślin i zwierząt
 • rozwój intelektualny z edukacją matematyczną
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

Najczęściej wśród zajęć podstawowych spotkamy:

 • rytmikę – zajęcia muzyczno-ruchowe. Przedszkolaki uczą się zarówno piosenek, gry na instrumentach, jak i prostych układów tanecznych.
 • gimnastykę (z elementami zajęć korekcyjnych) – podczas ćwiczeń wykorzystywane są różne przyrządy, jak piłki, szarfy, woreczki.
 • naukę języka angielskiego – nauka przez zabawę, wspólne śpiewanie piosenek, zabawy ruchowe z elementami nauki języka.

Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych różni się w zależności od przedszkola. Są to zajęcia nieobowiązkowe, rozwijające dziecko w różnych obszarach. Przykładowe zajęcia dodatkowe w przedszkolach to:

 • zajęcia teatralne – dzieci same biorą udział w spektaklach, goszczą również profesjonalnych aktorów. Zajęcia rozwijają między innymi umiejętność wyrażania emocji.
 • taniec – w przedszkolach często wybieraną formą jest balet, który zarówno uczy gracji i podporządkowania ruchów muzyce, jak też uwrażliwia na muzykę.
 • ceramika dla dzieci – tworząc z gliny małe dzieła sztuki, przedszkolaki uczą się staranności, cierpliwości i dbania o szczegóły.
 • sztuki walki – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate albo judo uczą dzieci dyscypliny i wytrwałości.
 • zajęcia kulinarne – szczególnie niejadki, przygotowując proste potrawy przekonują się często do różnych smaków.
 • plastyka, rzeźba – poznając różne rodzaje sztuki, maluchy rozwijają swą wyobraźnię.
 • nauka gry w szachy – wpływa na wszechstronny rozwój dzieci, doskonali zdolności matematyczne i umiejętność koncentracji.

Wybierając przedszkole na pewno warto skoncentrować się na programie zajęć podstawowych i dodatkowych, jednak nie powinno to być jedyne kryterium. Ważne są również kwestie bezpieczeństwa, warunki lokalowe, lokalizacja przedszkola, wielkość grup, kadra. Przedszkole powinno spełniać cały szereg oczekiwań rodziców, aby mogli obdarzyć je pełnym zaufaniem.

Więcej o edukacji przedszkolnej dowiesz się na stronie npjs.pl – Przedszkole NPJS w Warszawie – sprawdź!

Post Comment