Otworzenie działalności gospodarczej
Studio biznesu

Otworzenie działalności gospodarczej

Otworzenie działalności gospodarczej jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają już dość pracy na etacie. Warto jednak mieć na uwadze, że do prowadzenia firmy potrzebny jest nie tylko plan i czas, ale również silna osobowość.

Jednoosobowa działalność gospodarcza bardzo często jest świetną alternatywą dla osób, których celem jest praca tylko dla siebie. W jaki zatem sposób założyć działalność gospodarczą?

Pierwsze formalności czyli jak założyć własną działalność gospodarczą?

Najpierw należy zdefiniować jak ma wyglądać działalność gospodarcza, a także czym dokładnie ma się zajmować. Konieczne jest zatem złożenie wniosku o wpis do CEIDG, czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można tego oczywiście dokonać elektronicznie, albo tradycyjnie przez złożenie odpowiedniego dokumentu w urzędzie gminy.

Zobacz, czym charakteryzuje się prowadzenie działalności gospodarczej

https://jak-otworzyc-dzialalnosc-gospodarcza.pl/

Firma znajdzie się w rejestrze CEIDG, gdy zostaną podane następujące informacje: adres firmy, NIP, PESEL, kod działalności, który będzie składał się z pięciu znaków ułożonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzaj opodatkowania, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, dane rachunków bankowych, data rozpoczęcia działalności. Dużym ułatwieniem dla wszystkich przyszłych przedsiębiorców jest uzupełnienie wniosku o rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1 jest związane z jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS, a także naczelnika urzędu skarbowego.. Gdy wniosek o wpis do CEIDG zostanie już złożony, przedsiębiorca może już rozpocząć pracę.

Forma opodatkowania działalności gospodarczej

Oczywiście bardzo ważne jest złożenie informacji dotyczącej wybrania formy opodatkowania. Początkujący przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech form:

– opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej – 18%, 32%. Drugiej formy nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, gdyż jest ona  automatycznie przyznawana.

– opodatkowanie według jednolitej stawki podatku 19%. W przypadku wybory takiej formy należy powiadomić urząd skarbowy, największą jej zaletą jest niezmienność, nawet gdy przekroczona zostanie granica dochodu.

– ryczałt od przychodów ewidencjowanych – podatek ten opłacany jest tylko i wyłącznie od przychodu, jednak nie wszyscy mają możliwość wybrania tego sposobu opodatkowania.

– karta podatkowa – jest opcją tylko i wyłącznie dla osób, które nie korzystają z usług innych firm, współmałżonek nie prowadzi takiej samej działalności, a także nie zatrudnia pracowników na bazie umowy zlecenia albo umowy o dzieło.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – ZUS ZUA

Formularz ZUS ZUA należy wypełnić w celu zgłoszenia osoby, która ubezpieczona jest zdrowotnie oraz społecznie albo ZUS ZZA, w przypadku, gdy osoba podlega tylko i wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jak założyć własną działalność gospodarczą – deklaracja VAT-R

Deklarację VAT-R należy złożyć w celu zarejestrowania albo zaktualizowania danych w zakresie podatku od towaru i usług. Przedsiębiorca może w ten sposób podjąć decyzję o byciu czynnym podatnikiem VAT lub zostaniu z niego zwolnionym na mocy ustawy. Oczywiście niezłożenie tego dokumentu skutkuje nałożeniem grzywny na podatnika.

 

 

 

One Comment

Post Comment