Polskie budownictwo drogowe – poprawa jakości dróg i autostrad
Studio budownictwa

Polskie budownictwo drogowe – poprawa jakości dróg i autostrad

Jeszcze do niedawna Polska zgodnie była uznawana za ten kraj Unii Europejskiej, w którym stan infrastruktury drogowej jest zdecydowanie najgorszy. Lepsi pod względem ilości oraz jakości dróg byli nie tylko Niemcy, Francuzi czy Szwedzi, ale również Słowacy lub Czesi. Ostatnio jednak wiele wskazuje na to, że szykują się istotne zmiany jeżeli chodzi o polską infrastrukturę drogową.

Budowa dróg w Polsce

Całkiem niedawno ministerstwo infrastruktury ogłosiło, że do 2023 roku do użytku ma zostać oddane ponad 3900 kilometrów nowoczesnych autostrad. Łączna kwota, jaką rząd planuje poświęcić na rozbudowę i ulepszenie infrastruktury drogowej, przekracza 100 miliardów złotych. W planach ministerstwa infrastruktury figuruje również kwestia rozpisania co najmniej 15 dużych przetargów na inwestycje związane z budową nowych autostrad oraz dróg szybkiego ruchu.

Nie trudno więc zgadnąć, że tak potężne środki powinny pociągnąć za sobą dynamiczny rozwój sektora drogowego. Według wielu poważnych analityków w niedalekiej przyszłości to właśnie sektor firm świadczących usługi związane z budową dróg i autostrad może stać się przysłowiowym kołem zamachowym całej polskiej gospodarki.

W tej chwili rolę tę odgrywa przede wszystkim branża developerska, w której od dobrych kilku lat trwa w najlepsze prawdziwy boom inwestycyjny, dzięki któremu ów sektor z roku na rok znacząco zwiększa swoje obroty, tworząc kolejne dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy oraz wydatnie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, jaki notuje polska gospodarka.

Warto jednak pamiętać, że pomiędzy sektorem developerskim a branżą firm zajmujących się budową dróg i autostrad istnieje jedna zasadnicza różnica, którą koniecznie trzeba uwzględnić w prognozach. W przypadku branży developerskiej rozwój jest bowiem samoistny: napędza go po prostu rosnący popyt na mieszkania wśród obywateli Polski.

Jeżeli zaś chodzi o sektor drogowy, to kluczowe znaczenie dla jego rozwoju mają fundusze pochodzące z dopłat unijnych. To właśnie środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią znaczącą część każdej większej inwestycji drogowej, niezależnie czy jest ona realizowana przez samo Ministerstwo Infrastruktury, czy też na przykład przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W kontekście wymienionych powyżej faktów staje się jasne, że to, czy polska infrastruktura drogowa rzeczywiście podąży ścieżką dynamicznego rozwoju, w bardzo dużej mierze będzie zależeć od sytuacji panującej w Unii Europejskiej. Gdyby, na przykład na skutek jakichś wewnętrznych problemów, wspólnota unijna weszła w fazę poważnego kryzysu, zapewne znacząco odbiłoby się to polityce w zakresie dotacji dla państw członkowskich.

W takim wypadku, bardzo prawdopodobny byłby scenariusz, że ogłoszone przez rząd ambitne plany wybudowania niemal 4 tysięcy kilometrów nowych dróg szybkiego ruchu i autostrad na długi okres czasu pozostałyby w sferze marzeń a Polacy nadal musieliby jeździć po niekomfortowych i niebezpiecznych drogach, tak jak miało to miejsce do tej pory.

Szeroko pojęte budownictwo drogowe leży w zakresie usług Centrum Zaopatrzenia Drogowego – http://www.czd.com.pl – materiały i surowce używane podczas budowy dróg, a także usługi budownictwa drogowego, w tym remonty i kompleksowe naprawy.

Post Comment