Pożyczka pod zastaw nieruchomości należącej do osoby trzeciej
Studio biznesu

Pożyczka pod zastaw nieruchomości należącej do osoby trzeciej

Pożyczki hipoteczne ciągle nie są w naszym kraju zbyt popularne, co wynika przede wszystkim z niskiej świadomości klientów banków. Zwykle odczuwają oni strach przed obciążeniem domu czy mieszkania, czyli najcenniejszej posiadanej rzeczy, zobowiązaniem i w konsekwencji decydują się na inne, często mniej korzystne, metody pozyskania środków. Jak się jednak okazuje, pożyczka hipoteczna jest nie tylko bardziej opłacalnym ekonomicznie (niskie oprocentowanie), ale też bezpieczniejszym i wygodniejszym rozwiązaniem, którego spłatę możemy rozłożyć nawet na 25 lat.

Pożyczka hipoteczna – co to jest

Pożyczka hipoteczna dzieli charakterystyki kredytu gotówkowego i hipotecznego. Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które są w posiadaniu jakiejś nieruchomości. W procesie udzielania pożyczki zostaje na nią nałożona hipoteka, czyli ograniczone prawo rzeczowe, które zapewnia bankowi zabezpieczenie w przypadku problemów ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Innymi słowy, dana nieruchomość staje się zastawem na rzecz pozyskanej gotówki. Pozyskane w ten sposób pieniądze można wykorzystać na dowolny cel: zakup nowego samochodu, podróże, organizację wesela itp.

Czy trzeba mieć prawa własności do nieruchomości aby zaciągnąć pożyczkę hipoteczną?

Jeżeli kredytobiorca nie posiada prawa własności o żadnej nieruchomości, ciągle ma duże szanse na uzyskanie pożyczki hipotecznej. Rozwiązaniem jest zwrócenie się z prośbą o pomoc do kogoś, kto dysponuje własnym lokalem i zgodzi się na ustanowienie na nim hipoteki. Jedynym, wymaganym przez wszystkie banki, warunkiem jest tu istnienie pokrewieństwa między przyszłym kredytobiorcą, a osobą „użyczającą” swojej nieruchomości.

Wymogi formalne

Pożyczanie pieniędzy pod zastaw nieruchomości należącej do osoby trzeciej przebiega według różnych scenariuszy, w zależności od regulaminu obowiązującego w wybranym banku. Zazwyczaj możliwości są dwie:

– Udzielenie pożyczki na oświadczenie – w tym wypadku wystarczy pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości, w którym udzieli on zgody na obciążenie owej nieruchomości hipoteką. W niektórych wypadkach związane jest to z koniecznością stawienia się osobiście w oddziale danej instytucji finansowej. Podpisanie takiego dokumentu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na skontrolowanie nieruchomości przez pracownika banku we wcześniej ustalonym terminie oraz nakłada na posiadacza obowiązek informowania banku o zmianach statusu prawnego nieruchomości.

– Właściciel zostaje współkredytobiorcą – niektóre banki wymagają w takiej sytuacji, aby właściciel nieruchomości został współpożyczkobiorcą.

Jaka nieruchomość może stanowić zabezpieczenie pożyczki hipotecznej?

Przedmiotem hipoteki może stać się mieszkanie własnościowe lub spółdzielcze albo dom, i to te dwa rozwiązania są preferowane przez banki. Dopuszczalne jest również obciążenie zobowiązaniem działki budowlanej, o ile nie stoi na niej dom w stanie surowym, ponieważ taką nieruchomość bardzo trudno sprzedać, co czyni ją bezwartościową jako zabezpieczenie. Niektóre banki godzą się również na objęcie hipoteką działki rolnej.

Artykuł przygotowany przez Skup nieruchomości w Warszawie za gotówkę. Uczciwe warunki i bardzo dobre ceny za nieruchomość.

 

Post Comment