Jak znaleźć najlepszy dom opieki dla naszych bliskich?
Studio zdrowia

Jak znaleźć najlepszy dom opieki dla naszych bliskich?

Decyzja o umieszczeniu najbliższych w domu opieki nikomu nie przychodzi łatwo. Rzeczywistość jest jednak taka, że nie jesteśmy w stanie sami sprostać potrzebom naszych starszych, schorowanych, często zniedołężniałych czy niepełnosprawnych krewnych. Dom seniora, oferujący całodobową opiekę jest wówczas najlepszym rozwiązaniem.

Nasze społeczeństwo się starzeje. Między rokiem 1988 a 2010 odsetek osób po 60. roku życia zwiększył się z 14,5 do 19,6%, co oznacza, że przybyło 2 mln osób w starszym wieku. Szacuje się, że w okolicach 2030 roku co trzeci Polak będzie miał więcej niż 60 lat. Nic więc dziwnego, że prywatne domy spokojnej starości wyrastają niemal jak grzyby po deszczu – zapotrzebowanie jest coraz większe. Jest to dochodowy biznes dla inwestorów, a rosnąca konkurencja i restrykcyjna kontrola nie pozwala im obniżać standardów.

Listę domów seniora bez problemu znajdziemy w Internecie, w szczególności na OPS, czyli Pierwszym Polskim Portalu Pomocy Społecznej. Zanim wybierzemy dom starości dla naszych najbliższych, należy nie tylko uważnie przestudiować dostępną ofertę, ale i udać się do każdej placówki osobiście – już krótka na terenie zakładu pozwoli nam ocenić, czy spełnia on nasze oczekiwania i czy przypadnie do gustu przyszłemu rezydentowi. Należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii:

  • czystość i zapach panujący wewnątrz pomieszczeń, również w łazience,
  • wyposażenie ośrodka,
  • czy każdy pokój posiada osobny węzeł sanitarny,
  • czy w ośrodku nie panuje przesadny hałas, chociażby z pobliskiej ulicy czy autostrady,
  • czy istnieje możliwość wychodzenia z domu na posesję.

Najlepiej znaleźć okazję, aby porozmawiać z mieszkańcami domu. Powiedzą nam oni, czy dobrze się czują w ośrodku, czy opieka jest sympatyczna a jedzenie smaczne – takie szczegóły są bardzo ważne. W miarę możliwości porozmawiajmy też z pracownikami ośrodka i z osobami odwiedzającymi pensjonariuszy. Koniecznie trzeba również zwrócić uwagę na kwalifikację personelu – lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, opiekunów. Rodziny seniorów przebywających w domu opieki powinny mieć możliwość odwiedzania swoich bliskich o każdej porze. Jeśli godziny odwiedzin są mocno ograniczone, najlepiej zrezygnować z takiego ośrodka. Zainteresujmy się jednak najpierw, czy istnieje racjonalny powód takich ograniczeń.

Warto także, odwiedzając dom opieki bądź zbierając o nim informacje, zorientować się, czy istnieje możliwość organizowania w ośrodku przyjęć, np. urodzinowych czy imieninowych, oraz jakie rozrywki są proponowane rezydentom. Sam kontakt z innymi osobami starszymi i fachowa opieka to już dużo dla starszych osób, ale im więcej możliwości rekreacji daje im ośrodek, tym lepiej.

Ważną rzeczą, na którą również musimy zwrócić uwagę, jest opłata za pobyt. Ceny wahają się mniej więcej w zakresie 1700-2000 złotych, znajdziemy jednak oczywiście również ośrodki o wiele droższe. Istotne jednak jest to, czy w zakres stałej opłaty wliczone są lekarstwa, dodatkowe usługi pielęgnacyjne, np. w razie obłożnej choroby, rehabilitacja czy wózek inwalidzki dla osób mających problemy z poruszaniem się o własnych siłach. Koniecznie przeczytajmy też regulamin.

Problem pojawia się, gdy nas po prostu nie stać na dom opieki dla ukochanej osoby. Wówczas możemy postarać o przyznanie miejsca w takim ośrodku w ramach pomocy społecznej. Nie trzeba się tego obawiać – państwowe domy opieki często nie ustępują standardem wielu prywatnym. Problemem może być jedynie to, że czasem trzeba czekać na miejsce nawet kilka lat. Zanim jednak zaczniemy martwić się na zapas, warto złożyć wniosek o przyznanie miejsce w ośrodku.

Po pierwsze, w najbliższym ośrodku pomocy społecznej należy złożyć pisemny wniosek z prośbą o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. Osobą składającą wniosek jest sam starający się, czyli senior, bądź jego opiekun prawny. Do wniosku należy dołączyć opinię o stopniu sprawności przyszłego rezydenta DPS.

Dołączamy także zaświadczenie o dochodach tej osoby, np. odcinek emerytury lub renty, oraz zgodę na potrącenie z nich opłaty za pobyt w ośrodku opieki. Zgodnie z przepisami cena za pobyt w państwowym domu opieki wynosi 70% dochodów pensjonariusza. Pozostałe 30% pozostaje do wyłącznej dyspozycji seniora. Jeśli będziemy mieć problemy ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do wniosku lub będziemy potrzebować dodatkowych informacji, udzieli nam pomocy pracownik socjalny. Jeśli dokumentacja jest już skompletowana, wówczas przekazuje on nasz wniosek do odpowiedniej instytucji – jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Te organy wydają następnie decyzję o przyznaniu miejsca w domu opieki, wraz ze wskazaniem konkretnego ośrodka.

Zazwyczaj w grę wchodzą domu seniorów znajdujące się blisko miejsca zamieszkania starszej osoby. Jeśli chcemy, aby starsza osoba zamieszkała w domu opieki znajdującym się poza rejonem, należy zaznaczyć to w złożonym wniosku, a także odpowiednio uargumentować. Powodem takiej prośby może być odległość rejonu miejsca zamieszkania seniora od miejsca pobytu jego najbliższych.

 

Post Comment